„Rodina v jednom kole“ — ohlédnutí i pozvánka

Rodina v jednom kole je týdenní kurz určený převážně pro ty, kteří si rádi zazpívají, zatančí nebo se jinak baví společně s celou rodinou, s dětmi různého věku, s vrstevníky i se starší generací. Pavel Jurkovič, známý skladatel, muzikant a pedagog v návaznosti na myšlenky Komenského i na vlastní zkušenosti uskutečňoval hudební a taneční setkávání rodin při různých příležitostech — např. vítání jara, vánoční zpívání aj. O taneční stránku akcí se starala Jiřina Rákosníková.
Půldenní setkání se postupně rozrůstala ve víkendové pobyty, odkud byl už jen krůček ke vzniku týdenního kurzu s názvem Rodina hraje, zpívá a tancuje, organizátorem kurzu byla Hana Halíková.

První ročník se konal v červenci 1989 v Pelhřimově.
Hlavním lektorem byl Pavel Jurkovič, tanečního vedení se ujala Jiřina Rákosníková a hudebně – instrumentální lekce s orffovskými nástroji vedla Lenka Pospíšilová se svým manželem.
Dopoledne se rodiče s dětmi učili nové písničky, několik hudebně zdatnějších účastníků vytvářelo s Pavlovými varhánkami muziku, při které se naučené písně tančily. Jednalo se především o české a moravské lidové písně a o písničky pro děti, často z pera Pavla Jurkoviče.
Druhá polovina dopoledne patřila dalším písničkám, které děti doprovázely na zvonkohry, xylofony, bubínky a podobně.
Na jídlo jsme chodili do školní jídelny při domově mládeže, kde jsme byli ubytováni. Odpoledne se chodilo na výlety či procházky po malebném městečku.
V podvečer jsme se ještě jednou společně sešli v aule gymnázia, kde se naše hudební setkání konala, na zopakování naučeného.
Kdo z dospělých měl po večeři ještě chuť na více zpěvu a tance, mohl přijít do jídelny na večerní tanečně-pěvecké aktivity.

Toto uspořádání kurzu v podstatě funguje dodnes.
Samozřejmě s nárůstem počtu účastníků se rozšířila i nabídka dílčích lekcí a díky tomu i rozvrh má více hodin. Roli toho, kdo připravuje písně pro kurz, píše party pro instrumentalisty a vede hudební stránku, přejala autorka tohoto článku spolu s Pavlem Linkou (bohužel již zesnulým), choreografie a tanečního dění v kurzu se ujala Lída Battěková. Nyní již několik let se mnou spolupracuje moje dcera Marie Žižková, která vede taneční aktivity a připravuje s dětmi pohádku.
V druhé polovině dopoledne mají děti vlastní hodiny sborového zpěvu, hry na orffovy nástroje, tance a pod vedením Rafaely Drgáčové se věnují různým hrám a aktivitám spojeným se světem hudby. Náš kurz je obohacen i o výtvarnou dílnu, o lekce hry na zobcovou flétnu, které vede Jitka Kafková, o hodiny historického tance s Eliškou Trojanovou a o moderní tanec pod vedením Kláry Drgáčové.
V neposlední řadě se nacvičuje pohádka jako divadlo, které děti zahrají na našem závěrečném vystoupení. Tam se na nás mohou přijet podívat i další rodinní příslušníci či přátelé.

Do Pelhřimova každý rok přijíždí vedle stálých účastníků i nové děti s rodiči či prarodiči. Někteří „stálci“ jezdí dál, i když už dávno vyrostli, třeba i s vlastními dětmi. Muzicírování nás baví a vzniklo tu již nejedno kamarádství a přátelství.
A nejde jen o hudbu, ale i o dobrý pocit ze společenství lidí, kteří si rozumějí.
organizaci se nyní stará rodina Krůtova, která dala kurzu nový výstižný název: Rodina v jednom kole.
Na počátku kurzu si každý může zakoupit zpěvníček, který obsahuje všechny písně, se kterými se bude pracovat.
Každoročně je dáno téma, ke kterému se výběr písní vztahuje. V 1. části to jsou české a moravské lidové písně, 2. část obsahuje písně našich skladatelů pro děti, 3. část s názvem „Všude se zpívá“ je určena dospělým ke sborovému zpěvu a k tanci. Zde se nacházejí písně z celého světa, některé v originálu, jiné v českém překladu.

Mně je myšlenka společného zpívání a tancování, kterého se aktivně účastní všechny věkové skupiny, od malých dětí přes mládež a rodiče až po seniory, nesmírně blízká. Každoročně již v lednu začínám hledat nové písně, upravovat je a vyhlížet den, kdy na nich opět budeme společně pracovat a těšit se z nich…

Jana Žižková,
účastnice a od roku 1999 lektorka kurzu