Přehled lekcí — ročník 2018

S láskou připravované lekce jsou základními stavebními kameny Pelhřimova.

Během celého kurzu jsou účastníci rozděleni do skupin podle věku:
P — předškolní děti
A — žáci prvního stupně ZŠ
B — žáci druhého stupně ZŠ
C — středoškoláci a vysokoškoláci a ti, kteří se ještě necítí býti dospělými
D — dospělí

Na lekcích se pak scházíme všichni společně nebo právě podle skupiny:

Hlavní program

lekce lektor určeno
dopolední blok Jana Žižková
Marie Žižková
všichni účastníci
tanec Marie Žižková
Jana Žižková (korepetice)
A, B+C
hudební dílny
(H dílny)
Rafaela Drgáčová A, B+C, D
dramaťáček v pohybu Eleonora Krůtová P
divadlo Marie Žižková A
sbor Jana Žižková A, B+C
hudební hrátky
(hrátky)
Rafaela Drgáčová P
podvečerní blok Jana Žižková
Marie Žižková
všichni účastníci
večerní zpívání Dagmar Potštejnská D, C
tanec ženy Marie Žižková D+C (ženy)

Rozšiřující program

lekce lektor určeno
flétny Jitka Kafková všichni účastníci
historické tance Eliška Trojanová A+B+C+D
tanečně-pohybové dílny Klára Drgáčová B+C
výtvarné dílny Ivana Blažková A, A+P, D+C+B
… novinka v programu letošního roku

Hlavní program

Dopolední blok

Probíhá společně pro všechny účastníky kurzu.

Tento čas je věnován nácviku nových písní pod taktovkou Jany Žižkové.
Účastníci, kteří hrají na vlastní nástroje a zapojí se do „Pelhřimovského týdenního orchestru“, nacvičují paralelně se zpěváky doprovody. K orchestru se vhodně přidávají i Orffovy nástroje.

Nácvik zpěvu se střídá s nácvikem tanců pro rodiče s dětmi, případně pro předškolní děti a promíchané skupiny.
Tanec je v režii a choreografii Marie Žižkové a je opět doprovázen orchestrem PTO dirigovaným Janou Žižkovou.

Tanec

Dopolední lekce určená již jen pro skupinu A, respektive pro spojené skupiny B+C.

Pod vedením Marie Žižkové, s korepeticemi Jany Žižkové, nacvičují skupiny tance s přihlédnutím k jejich věku a schopnostem.

Hudební dílny

Dopolední lekce Rafaely Drgáčové pro skupinu A, respektive B+C, probíhající od neděle do čtvrtka paralelně s tancem.
V pátek jsou dvě lekce spojené do jedné pro skupinu D.

Kreativní přístupy k chápání hudby pro žáky na všech stupních škol.
Využití poslechu kvalitní klasické, lidové i populární hudby a hravé poznávání hudební teorie, hudebních nástrojů i skladatelských technik. Práce s rytmem a lidovou i umělou písní, prvky muzikoterapie, dramatické a etické výchovy.

Dramaťáček v pohybu novinka

Dopolední lekce Eleonory Krůtové jsou určeny skupině P.

V rámci těchto lekcí se děti s lektorkou vydají do různých částí Pelhřimova. Inspirovány prostředím a tématem kurzu sehrají děti krátké etudky. S využitím toho, co se právě nabízí (kamínky, klacíky, plot a podobně), se děti doprovodí při nácviku jednoduchých dětských písniček.

V případě velmi špatného počasí bude náhradní program ve škole.

Divadlo

Marie Žižková nacvičí s dětmi ze skupiny A krátkou původní pohádku se zpěvy.

Je úžasné sledovat, jak se děti od čtených zkoušek vypracují až k hereckým výkonům.

Divadlu je věnována i pondělní lekce výtvarných dílen, při které budou vyráběny kulisy.

Pohádka bývá tradičně jedním z vrcholů pátečního vystoupení.

Sbor

Skupina A — v této skupině se Jana Žižková věnuje nácviku zpěvu několika písní s tvorbou doprovodů na Orffovy nástroje.
Lekce se soustředí na práci s rytmem, melodií i slovem a dále na improvizaci na Orffovy nástroje.

Skupina B+C — v této skupině se Jana Žižková soustředí na vícehlasý zpěv s tvorbou doprovodů pomocí jak klasických, tak i Orffových nástrojů.

Hudební hrátky novinka

Lekce Rafaely Drgáčové určená pro skupinu P s doprovodem.

Hravý vstup do světa hudby pomocí snadno ovladatelných hudebních nástrojů, pohybových her, říkadel a lidových i umělých písní. Důraz je kladen na radostné tvoření přímo v ukázkových lekcích, ale přinášejí také inspirací pro práci se zvuky a tóny doma.

Podvečerní blok

Probíhá společně pro všechny účastníky kurzu.

Jedná se prakticky o stený program jako v dopoledním bloku, který je však tradičně zakončen ukolébavkou pro plyšáčky (pro všechny, kdo se cítí být dětmi).

Večerní zpívání

Už s ohledem na pozdní hodinu je tato lekce určena skupině D a skupině C.

V letošním roce se této lekce poprvé ujme Dagmar Potštejnská, která za podpory Jany Žižkové nacvičí vybrané písně ve vícehlasé úpravě.

O hudební doprovod písní se postarají zájemci ze starších členů PTO.

Tanec ženy

Nácvik plynule navazuje na večerní zpívání.

Všechny tance chtivé ženy ze skupin DC secvičí pod vedením a s choreografií Marie Žižkové často velmi „divoké“ tance, vycházející z tanců lidových.

Rozšiřující program

Flétny

„Pelhřimovští pištci“ pod vedením Jitky Kafkové se mohou těšit na výuku hry na zobcovou flétnu, která probíhá ve dvou skupinách.

Ve skupině začátečníci se děti naučí první krůčky ve hře.
Repertoárem jsou jednoduché lidové písně a zmelodizovaná říkadla.

Ve skupině mírně pokročilí se mohou naučit písně lidové, upravené, písně z pohádek, případně skladbičky pro zobcovou flétnu.

Obě skupiny dětí dostanou notový materiál. V radostném ovzduší se každý zájemce naučí 5 až 6 písní.

„Tak si dovezte flétničku, ať si písknem písničku!“

Historické tance

Od úklony, přes první krůčky a poskoky až ke složité choreografii renesančních a barokních tanců provede zájemce lektorka Eliška Trojanová.

Tanečně-pohybové dílny novinka

Jsou určené pro skupinu B+C.

Překvapení rozhýbané Klárou Drgáčovou.

Výtvarné dílny novinka

Výtvarné dílny povede výtvarnice Ivana Blažková.
Pracovat se bude s tužkami, barvami, štětci, nůžkami, lepidlem a možná ještě něčím dalším.

Skupina Akulisy pro pohádku
Tato lekce je součást hlavního programu. Rodiče a další pomocníci vítáni!

Skupina A+Pprázdninový deník, záznamník, notýsek
Děti si samy zvolí kladení listů deníku — „Co takhle zařadit černý list pro kresbu nočního zážitku nebo zelený pro kreslení lesa či modrý, to až budete ležet v trávě a jen se koukat do nebe a kreslit si oblaka?“ — listy potom sešijeme takzvanou dlouhou sešívačkou a děti si deník samy doplní štítkem, samolepkami a dozdobí si jej podle vlastního uvážení.
Součástí budou i barevně odlišené listy s adresářem na nové kamarády.

Skupina B+C+Dsvítící lampión
Kulatý papírový lampion velikosti malého lustru může být Zemí, vzdálenou planetou i územím pro naše sny. Svůj lampion is každý individuálně dotvoří (pomaluje, polepí, pokreslí…) a díky jednoduchému principu a elektřině i rozsvítí.