Lektorky — ročník 2018

Jana Žižková — zpěv, korepetice a orchestr

Jana je učitelka hudební výchovy na ZŠ s rozšířenou výukou HV (po Pavlu Jurkovičovi) a korepetitorka na tanečním oddělení ZUŠ v Praze.

Patří mezi Pelhřimovské stálice.
Jako účastnice sem jezdí od samého založení v roce 1988. Jako lektorka se postupně zapojovala do spolupráce s Pavlem Jurkovičem a od roku 1999 byla s Pavlem Linkou a Lídou Battěkovou hlavní lektorkou kurzu.

Letos, bohužel už bez Pavla Linky, se stará o výběr písňového materiálu do zpěvníčku, k písním píše doprovod pro „Pelhřimovský týdenní orchestr“ a povede společné lekce zpívání a tancování rodičů a dětí.
Dále bude korepetovat při tanečních hodinách Marie Žižkové.
Povede také děti 1. stupně a mládež v jejich hodinách zpěvu a muzicírování a spolu s paní sbormistryní Dášou Potštejnskou se bude věnovat dospělým zájemcům o sborový zpěv a tanec ve večerních hodinách.

Marie Žižková — tanec a choreografie, divadlo

Marie pracuje jako učitelka v MŠ a jako taneční pedagog na ZUŠ v Praze, kde již léta pracuje v tandemu s Janou Žižkovou.

Do Pelhřimova jezdila od dětských let a později, už jako máma, začala do Pelhřimova vozit svoji dcerku.

Z role maminky účastnice plynule přešla do role lektorky.
Jako taneční pedagog připravuje choreografie k tancům jak hlavního programu (dopolední a podvečerní blok), tak v hodinách určených pro 1. stupeň a mládež.
Bohaté zkušenosti z MŠ uplatňuje při práci s dětmi a mládeží. Nastuduje s nimi divadelní pohádku, která bývá tradičně jedním ze zlatých hřebů pátečního vystoupení.
Mezi ženami jsou velmi populární tance, které Marie připravuje a nacvičuje s nimi ve večerních hodinách.

Rafaela Drgáčová — praktické hudební dílny

Rafaela učí od roku 1979 na ZUŠ Jeseník hru na violoncello, komorní hru a hudební nauku.

Je metodička hudební nauky a lektorka České Orffovy společnosti i vzdělávacích kurzů pro učitele všech typů škol.
Je autorka výchovných a vzdělávacích programů pro děti, dospělé i seniory.
Dále autorka kurzu MKZ Jeseník „Hrátky s hudbou — zpívání rodičů s dětmi“ určeného dětem od 3 do 10 let a jejich rodičům.
Je spoluautorka knihy Hudební hry.

Absolvala kurzy muzikoterapie a národních i mezinárodních kursů ČOS.

Působí jako mluvčí ČOS.

Dagmar Potštejnská — sborový zpěv

Dagmar vystudovala obor sbormistrovství-hudební výchova na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
a pak po třináct školních roků vedla různé sbory zpěváků od 3 do 80 let, nejčastěji v ZUŠ.

Říká: „Těším se na (nejen) večerní setkávání v Pelhřimově, který mi učaroval.“

Jitka Kafková — flétny pro každého zájemce

Jitka se do konce své pedagogické kariéry věnovala žákům 1. stupně ZŠ Modřice.

Mimo tuto činnost se před čtyřiceti lety zaměřila na hudbu.
Zpívá v pěveckém smíšeném sboru, vedla dva dětské pěvecké sbory, učí soukromě na zobcovou flétnu, klávesy, klavír a kytaru. V praxi často uplatňovala a uplatňuje poznatky získané z hudebních seminářů a školení.

Říká: „Po mnoha letech se mi velkým přínosem stal hudební kurz v Pelhřimově, kde působím jako lektorka výuky hry na zobcovou flétnu.“

Eliška Trojanová — historické tance

Eliška je učitelka tanečního oboru na ZUŠ se zaměřením na historický tanec.

Je zakladatelka a spoluzakladatelka souborů Anello, La Fiamma. Lektorka historického tance ve Valticích, Třeboni a v současné době v Bechyni, Pelhřimově a v Praze.
Díky balkánským předkům se věnuje i řeckým tancům.

V Pelhřimově bude vyučovat renesanční a barokní tance.

Klára Drgáčová — tanečně-pohybové dílny

Klára od útlého dětství navštěvovala Soukromou základní uměleckou školu — taneční v Jeseníku. Prošla obory balet, contemporary dance, břišní tance, mažoretky, roztleskávačky, street dance.

Od roku 2013 zde působí jako pedagog. Škola jí dala potřebnou praxi, kterou prohlubuje absolvováním seminářů a workshopů. Navštěvovala také kurzy baletu a moderního tance v Olomouci a ve Šternberku. Pravidelně se účastní „Letní taneční školy“, kde vyučují renomovaní lektoři z Čech i ze zahraničí.

Říká: „Své zkušenosti i lásku k tanci se snažím dětem předávat, jak nejlépe umím, snad k tomu dopomůže i studium, na které se hlásím na Jamu. V tanečně-pohybových dílnách se budu snažit děti co nejlépe rozhýbat, seznámit je s různými tanečními styly, a především pak probudit v nich schopnost improvizace a vlastního vyjádření. Dle mého názoru lze z dětí vychovat pomocí tance tělesně i duševně kultivované osobnosti a pokud se tomu dokážu za prázdninový týden přiblížit, budu spokojená.“

Ivana Blažková — výtvarná tvořivost

Ivana žije a pracuje v Bechyni.
Na ZUŠ Václava Pichla vyučuje výtvarnou výchovu žáky od pěti let až po seniory.

Dlouhodobě vede výtvarné dílny pro malé děti i dospělé učitele.
Například výtvarné dílny v rámci festivalu Tabook, „Dílny v dílně“ v Táboře, adventní dílny v Bechyni, „Letní výtvarné dílny“ v Ostrově nad Ohří či setkání „Tvorba, tvořivost, hra“ v Olomouci a Jevíčku.

Je spoluautorkou knih pro děti o současném výtvarném umění, edice Tak i tak, nakladatelství Divus (Petr Nikl, František Skála, Kateřina Vincourová).
Věnuje se také vlastní volné literární tvorbě (kniha Hovory, kniha pro děti Srdcový erb).
Příležitostně ilustruje knihy (Hovory, Básně od ledové hory).

Je členkou volného sdružení výtvarníků 6P (výstavy Velešín, Bechyně).

Eleonora Krůtová — dramaťáček v pohybu

Eleonora působí jako pedagog volného času.

V současné době vede na DDM Kyjov taneční kroužek pro děti předškolního věku.
Ve volnočasovém zařízení Sokolíček Kyjov hraje pravidelně divadýlko pro rodiče s dětmi především předškolkového a školkového věku.
Příležitostně pořádá dramatické hodiny v rámci výuky dětí prvního stupně ZŠ.

Pelhřimov si s celou rodinou užívá už dobrých 15 let.

Říká: „Kdo si hraje, může i trochu zlobit…“